Do pobrania – Konteksty czasu: dialog naukowy o czasie w literaturze, filozofii i kulturze Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Konteksty czasu: dialog naukowy o czasie w literaturze, filozofii i kulturze”

Materiały graficzne

Umieść logo i inne materiały konferencyjne na swojej prezentacji

Regulamin

Poznaj swoje prawa i obowiązki w związku z Konferencją

Poradnik wystąpień online

Zestaw wskazówek i dobrych praktyk wystąpień online

Szablon rozdziału

Przygotuj rozdział do monografii naukowej zgonie z wytycznymi

Oświadczenie autora

Wypełnij oświadczenie autora rozdziału monografii naukowej