Polityka prywatności – Konteksty czasu: dialog naukowy o czasie w literaturze, filozofii i kulturze Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Konteksty czasu: dialog naukowy o czasie w literaturze, filozofii i kulturze”

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Bartosza Głowackiego 35/348
20-060 Lublin
NIP: 946-26-49-975
REGON: 061730828
KRS: 0000524667

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy na terenie Polski.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy Fundacji. Twoje dane mogą być udostępniane spółce powiązanej kapitałowo. Dane spółki powiązanej przekazujemy poniżej:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
ul. Bartosza Głowackiego 35/341
20-060 Lublin
NIP: 7123310753
REGON: 364056145
KRS: 0000609846

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi, nie powiązanymi z nami podmiotami. Dane, które przekazywane są podmiotom zewnętrznym są używane tylko do realizacji celów statutowych Fundacji. Otrzymują je podmioty, które realizują płatności w celu ich przetworzenia i obsługi, w razie konieczności firmy świadczące usługi wysyłkowe. Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook) oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych i statystycznych (np. Google Analytics).

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

W jakich celach będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Powierzone nam przez Ciebie dane będziemy wykorzystywać w celu:

  • informowania Cię o naszych nowych konferencjach, warsztatach, kongresach
  • składania Ci propozycji uczestnictwa tych wydarzeniach
  • informowania Cię o akcjach promocyjnych dotyczących naszej działalności statutowej
  • informowania Cię o szczegółach dotyczących wydarzenia, na które się zapisałeś

Pamiętaj, że może zajść konieczność przekazania Twoich danych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: dane kontaktowe, które nam przekazałeś takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, afiliacja.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – , otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych, wysyłając takie żądanie na nasz adres mailowy kontakt@fundacja-tygiel.pl

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokonałaś(eś) jakikolwiek rejestracji naszych usług, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL:

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Wtedy to Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu realizowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

  • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, wtedy Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
  • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
  • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Napisz na adres .

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres , a w temacie wiadomości wpisz „IODO”.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować pod adresem mailowym . Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.